Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

SATICI: ÖZGRUP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ Adresi: Adres: Sanayi Mah. Çarşı Yapı Avm Kozalı Sok. B Blok No:15 41040 İzmit/Kocaeli
Tel: 0262 335 6 335
E-Posta: destek@enucuztoptan.com

ALICI: ......................................................................................... 
Adresi: .......................................................................................................... 
........................................................... / ........................................................ 
Tel: ........................................................................................ 
E-Posta: ..................................................................................

Madde 2- Konu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.EnUcuzToptan.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.EnUcuzToptan.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından ...................... tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcının mail adresine gönderilecektir.

Madde 4- Mal/Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Mal/hizmet, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu ............................................................................. adresinde ...........................................................’a teslim edilecektir.

Madde 5- Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. 
Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 6- Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Alıcıya aittir.
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

Madde 7- Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. 
Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. 
Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir. Bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 8- Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.EnUcuzToptan.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 9- Mal/Hizmetin Peşin Fiyatı

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 10- Vadeli Fiyat

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 11- Faiz

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

Madde 12- Peşinat Tutarı

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 13- Ödeme Planı

Alıcının, kredi kartıyla ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 14- Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.EnUcuzToptan.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. 
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Madde 15- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, çeşitli mediaların (DVD, CD vb), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

Madde 16- Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, kredi kartıyla yapmış olduğu işlemlerinde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisiyle yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 17- Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 


Bknz: MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK